Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Czasopismo Pielęgniarstwo XXI wieku (Nursing in the 21st Century) wydawane jest regularnie od 2002 roku. Powstało z inicjatywy prof. zw. dr hab. Ireny Wrońskiej. Do 2010 roku Pielęgniarstwo XXI wieku wydawane było przez wydawnictwo Czelej, a od 2011 roku czasopismo wydaje Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
W 2016 roku podpisano również umowę z wydawnictwem De Gruyter Open, jednym z największych wydawnictw publikujących w systemie „open access”.

Pielęgniarstwo XXI wieku jest kwartalnikiem, a problematyka publikowanych prac mieści się w obszarze pielęgniarstwa, położnictwa oraz innych nauk o zdrowiu. Rada Redakcyjna czasopisma składa się z wybitnych reprezentantów nauk o zdrowiu z Polski i z zagranicy.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 roku, Pielęgniarstwo XXI wieku otrzymało 20 pkt. Czasopismo jest indeksowane w wielu bazach m.in. POL-index, Google Scholar, Index Copernicus, PBL, CEJSH, DOAJ i innych.

W 2019 roku czasopismo zostało wpisane do prestiżowej bazy ERIH PLUS oraz SCOPUS. W bazie Index Copernicus wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018 wynosi 99.28 pkt.


 

Redakcja "Pielęgniartwa XXI wieku" wykorzystuje do rejestracji nowych artykułów platformę internetową (www.edytor.umlub.pl).

Autorzy powinni rejestrować artykuły do publikacji wyłącznie z wykorzystaniem tej platformy.

Zamówienie na pojedyncze egzemplarze/prenumeratę można składać drogą elektroniczną poprzez eKiosk.


Artykuły zagranicznych naukowców w latach 2016-2017 zostały opublikowane dzięki finansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania "Konsultacje z zagranicznymi naukowcami i wprowadzenie dwujęzycznych (j. polski/angielski) treści do czasopisma Pielęgniarstwo XXI Wieku" realizowanego w ramach podpisanej umowy Nr 547/P-DUN/2016.

Kalendarium

Luty 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29