Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Czasopismo Pielęgniarstwo XXI wieku (Nursing in the 21st Century) wydawane jest regularnie od 2002 roku. Powstało z inicjatywy prof. zw. dr hab. Ireny Wrońskiej, która pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma. Do 2010 roku Pielęgniarstwo XXI wieku wydawane było przez wydawnictwo Czelej, a od 2011 roku czasopismo wydaje Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ostatnim czasie podpisano również umowę z wydawnictwem De Gruyter Open, jednym z największych wydawnictw publikujących w systemie „open access”.

Pielęgniarstwo XXI wieku jest kwartalnikiem, którego problematyka mieści się w obszarze pielęgniarstwa, położnictwa i innych dziedzin zaliczanych do nauk o zdrowiu. W celu umiędzynarodowienia czasopisma redakcja zdecydowała o publikowaniu prac dwujęzycznych – w j. polskim i j. angielskim. W okresie 15 lat istnienia pisma wydanych zostało 57 numerów.

Rada Redakcyjna czasopisma składa się z wybitnych reprezentantów nauk o zdrowiu z Polski i z zagranicy. Zgodnie wykazem czasopism naukowych MNiSW wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, Pielęgniarstwo XXI wieku znajduje się w części B wykazu, z punktacją 6. Czasopismo jest indeksowane w wielu bazach m.in. POL-index, Google Scholar, Index Copernicus, PBL, CEJSH, DOAJ i innych. W 2019 roku czasopismo zostało wpisane do prestiżowej bazy ERIH PLUS.

W bazie Index Copernicus wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018 wynosi 99.28 pkt. 


 

Redakcja "Pielęgniartwa XXI wieku" wykorzystuje do rejestracji nowych artykułów platformę internetową (www.edytor.umlub.pl).

Autorzy powinni rejestrować artykuły do publikacji wyłącznie z wykorzystaniem tej platformy.

Zamówienie na pojedyncze egzemplarze/prenumeratę można składać drogą elektroniczną poprzez eKiosk.


Artykuły zagranicznych naukowców zostały opublikowane dzięki finansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania "Konsultacje z zagranicznymi naukowcami i wprowadzenie dwujęzycznych (j. polski/angielski) treści do czasopisma Pielęgniarstwo XXI Wieku" realizowanego w ramach podpisanej umowy Nr 547/P-DUN/2016.

Kalendarium

Grudzień 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31