Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No. 2(67)/2019

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE
Original Papers

 

1. Possible influence of social media on shaping the image of nurses on the Internet - 75
Możliwości social media w kształtowaniu wizerunku pielęgniarek w Internecie
Piotr Pawłowski, Daria Makuch, Paulina Mazurek, Adrianna Bartoszek, Alicja Artych, Beata Dobrowolska


2. Analysis of health behaviors and the significance of health among occupationallyactive persons - 84
Analiza zachowań zdrowotnych oraz znaczenie zdrowia wśród osób aktywnych zawodowo
Marta Kordyzon, Grażyna Nowak-Starz


3. Disease Knowledge and Treatment Adherence among Adult Patients with Thalassemia: A Cross-sectional Correlational Study - 95
Wiedza o chorobie i przestrzeganie leczenia wśród dorosłych pacjentów z talasemią: przekrojowe badanie korelacyjne
Aisha Alnaami, Dhuha Wazqar


4. Nursing care of a patient diagnosed with malignant breast cancer during chemotherapy using ICNP® terminology - 102
Opieka pielęgniarska nad pacjentką ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym piersi, w czasie chemioterapii z wykorzystaniem terminologii ICNP®
Paulina Mazurek, Piotr Pawłowski, Aneta Kościołek, Klaudia Jakubowska, Daria Makuch, Joanna Borowik


5. Cultural context of nursing in the field of outpatient helathcare in Serbia - 111
Kontekst kulturowy pielęgniarstwa w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej w Serbii
Sanja Stanisavljevic, Divna Kekus


6. Why not nursing? Perceptions of the nursing job by young people of high schools – preliminary study - 115
Dlaczego nie pielęgniarstwo? Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez młodzież szkół licealnych – doniesienia wstępne
Anna Leńczuk-Gruba, Anna Idzik, Beata Dziedzic


7. Knowledge and attitudes of Subcarpathian Province’s inhabitants towards organ transplantation - 123
Wiedza i stosunek mieszkańców Podkarpacia wobec transplantacji narządów 

Małgorzata Moskal-Szybka, Justyna Borek


II. Recenzje, Omówienia
Review and Reports

 

8. Walka z nierównym przeciwnikiem – Zespół Nagłego Zgonu Niemowląt - 132
The battle with uneven opponent – Sudden Infant Death Syndrome
Paulina Pisaniak, Dominika Piękoś, Katarzyna Bąk, Patryk Stokłosa, Dorota Ozga

Kalendarium

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31