Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Motherhood of women with uterine factor infertility

Macierzyństwo kobiet z macicznym czynnikiem niepłodności

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 2(75)/2021, 131-135

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0010

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Agnieszka Bień1 , Agnieszka Pieczykolan2 , Joanna Grzesik-Gąsior2 ,
Artur Wdowiak3 , Marcin Czop4 , Grażyna Iwanowicz-Palus1

1 Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland
2 Student, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland
3 Diagnostic Techniques Unit, Medical University of Lublin, Poland
4 Department of Clinical Genetics, Medical University in Lublin, Lublin, Poland

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie alternatywnych możliwości macierzyństwa kobiet z macicznym czynnikiem niepłodności.
Materiał i metody. Analiza fachowej literatury obejmującej problematykę macierzyństwa zastępczego, przeszczepu macicy oraz ektogenezy.
Wyniki. Niepłodność spowodowana czynnikiem macicznym dotyczy 3-5% kobiet na świecie. Istnieje grupa kobiet, które pomimo nieprawidłowej budowy macicy lub jej braku chcą posiadać dziecko z własnego materiału genetycznego. Medycyna, starając się wyjść naprzeciw potrzebom części społeczeństwa, umożliwia im zapłodnienie pozaustrojowe i wszczepienia zarodka do jamy macicy innej kobiety (macierzyństwo zastępcze), bądź – w szczególnych przypadkach – można dokonać u takiej pacjentki przeszczepu macicy w celu zajścia w ciążę. Inną kontrowersyjną ideą jest ektogeneza, czyli technologia, która pozwoliłaby na rozwój ludzkich embrionów poza organizmem kobiety, w sztucznej macicy. Opcja surogacji jest brana pod uwagę, gdy leczenie i inne metody rozrodu nie przyniosły zamierzonych efektów. Procedura ta w niektórych państwach jest legalna i akceptowana, w innych, natomiast spotyka się ze stanowczym sprzeciwem.
Wnioski. Wzrasta zapotrzebowanie na stosowanie odpowiednich i nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych umożliwiających reprodukcję. Proponowane rozwiązania mogą wydawać się wręcz nierzeczywiste, jednak wyniki prowadzonych badań naukowych mających na celu ich ucieleśnienie wydają się być obiecujące.

 

Słowa kluczowe: niepłodność, macica, surogacja, przeszczep macicy, ektogeneza


Abstract

Aim. The aim of this paper is to present alternative ways for women with uterine factor infertility to achieve motherhood.
Material and methods. Analysis of professional literature including the issues of surrogate motherhood, uterine transplantation and ectogenesis.
Results. The infertility caused by uterine factor aff ects 3-5% of women in the world. There are also women who wish to conceive a baby out of their own genetic material, despite having a structurally abnormal uterus or lacking this organ altogether. Due to considerable advancements in reproductive medicine, the needs of such women can now be met via extracorporeal fertilisation and embryo implantation into the uterine cavity of another woman – surrogacy, or in special cases, via uterus transplantation. Another controversial concept is ectogenesis, i.e. technology which would allow for the growth of human embryos outside the mother’s body in an artifi cial uterus. The surrogate is considered when treatment and other reproduction methods have not worked well. This procedure is legal and accepted in some countries, while in others it is strongly opposed.
Conclusions. There is growing demand for accurate and modern diagnostic and therapeutic methods allowing for successful reproduction. The proposed solutions may seem unreal, but the results of the research carried out to embody them seem to be promising.

 

Key words: infertility, uterus, surrogacy, uterus transplantation, ectogenesis

Kalendarium

Listopad 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30