Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku 43 (2)/2013

PRACE ORYGINALNE  Original Papers

 

5. Ocena akceptacji personelu pielęgniarskiego dla zastosowania systemów e‑zdrowia w opiece przewlekłej

The assessment of acceptance of the use of e‑health systems in chronic care among nurses

Mariusz Duplaga

11. Analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia w powiecie brzeskim w latach 2010-2012

The analysis of medical rescue teams interventions due to sudden cardiac arrest in Brzesko District in years 2010-2012

Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz, Beata Wilk-Łoboda

17. Wiedza położnych dotycząca zakażeń szpitalnych w aspekcie zakładania i pielęgnacji wkłuć obwodowych

Knowledgeof midwives on the hospital infections in terms of insertion and care of peripheral needles

Bernadeta Kołodziej, Edyta Barnaś, Romana Wróbel, Anna Kremska

23. Wiedza pacjentów oddziału endoskopii na temat profilaktyki i leczenia nowotworu jelita grubego

Knowledge of patients of Endoscopy Department on prophylaxis and treatment of large intestine neoplasm

Beata Sapiełkin, Joanna Gotlib

29. Postawy etyczne pielęgniarek pediatrycznych w opinii rodziców dzieci hospitalizowanych

Ethical behavior of nurses in the opinion of parents of hospitalized children

Emilia Paszkiewicz-Mes, Jadwiga Mielczarek, Agnieszka Głowacka, Beata Brosowska

35. Postrzeganie zawodu położnej przez społeczeństwo

Perception of midwife’s profession by socjety

Grażyna Iwanowicz-Palus, Ewa Golonka, Agnieszka Bień, Grażyna Stadnicka

43. Retrospektywna analiza porównawcza pacjentów operowanych z powodu przetoki odbytu

Retrospective comparative analysis of patients operated on for rectal fistula

Ewa Płachecka


PRACE POGLĄDOWE  Theoretical Papers

 

47. Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z zespołem Downa

The attitudesof society towards disabled people with particular emphasis on people with Down syndrome

Anna Nawalana, Anna Majda

53. Research tools for quality of life assessment of patients with cystic fibrosis

Narzędzia badawcze do oceny jakości życia chorych na mukowiscydozę

Izabella Uchmanowicz, Beata Jankowska-Polańska, Marta Wleklik

57. Analiza wpływu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek i Fundacji Rockefellera na początki pielęgniarstwa w Polsce

Analysis of the influence of the International Council of Nurses and the Rockefeller Foundation activity on the origin of Polish nursing

Ewa Smoleń, Beata Dobrowolska

63. Przejawy dehumanizacji w zawodzie pielęgniarki i położnej w Polsce

Signs of dehumanization in the nurse-midwife job in Poland

Anna Tałaj, Ewa Kupcewicz, Beata Fischer


RECENZJE, OMÓWIENIA   Reviews and reports

 

69. Stan wdrażania projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z EFS w ramach PO KL

The status of implementation of the systemic project under the name “professional training of nurses and midwives as part of the bridging studies co-funded from the european social fund (EFS)”

Beata Cholewka, Dorota Zinkowska

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30