Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku 46 (1)/2014

Prace Oryginalne 

Original Papers

 

1. Wybrane determinanty zachowań zdrowotnych uczniów szkół gimnazjalnych - 5

Determinants of health-related behaviours of middle school students

Maria Kózka, Magdalena Jałocha, Aleksandra Mrozowska

2. Poziom odczuwanego stresu i czynniki stresogenne na stanowisku pracy ratownika medycznego - 11

Levels of work-related stress and workplace stressors in paramedics’work

Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Dorota Jędrzejewicz


Prace Poglądowe 

Review Papers

 

3.  Stosowanie klauzuli sumienia w zawodach lekarza, pielęgniarki i położnej w świetle obowiązujących przepisów prawa - 19

Conscience clause in  professions of a doctor, a nurse and a midwife in the light of new legal regulations

Anna Wróbel, Anna Jacek, Małgorzata Gajdek

 

4. Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy - 23

Opinions of nurses on stress-generating factors related to their work environment

Agnieszka Skorupska-Król, Anna Szabla, Iwona Bodys-Cupak

5. Rola niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz ich znaczenie w wybranych schorzeniach - 27

The role of essential unsaturated fatty acids and their significance in selected diseases

Przemysław Domagała, Regina Żuralska, Marzanna Mziray

6. Rozumienie choroby przez pacjenta. Model tworzenia znaczenia - 31

The patient’s meaning of illness. The meaning-making model

Maciej Załuski

7. Sezonowość występowania chorób infekcyjnych u dzieci - 37

Seasonality of infectious diseases in children

Ewa Rudnicka-Drożak, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Naylor, Patryk Rzońca


Prace kazuistyczne 

Case Study

 

8. Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjenta z miopatią miotubularną na podstawie studium przypadku - 45

Nursing and rehabilitation of the patient with myotubular myopathy

Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Agnieszka Jankowicz-Szymańska

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30