Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjenta z miopatią miotubularną na podstawie studium przypadku

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr1 (46)/2014; 45-49

Małgorzata Kołpa1, Aneta Grochowska1, Agnieszka Jankowicz-Szymańska2

1 Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
2 Zakład Wychowania Fizycznego, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Streszczenie

Wprowadzenie. Miopatia miotubularna jest chorobą genetyczną, powodującą osłabienie i zanik mięśni co całkowicie upośledza funkcjonowanie organizmu z zaburzeniem funkcji układu oddechowego włącznie. Chorzy wymagają całkowitej opieki ze strony rodziny, gdyż sami nie są w stanie samodzielnie egzystować. Dzięki programowi długoterminowej opieki domowej nad dziećmi z przewlekłą niewydolnością oddechową, rodziny korzystając z fachowej wykwalifikowanej pomocy medycznej i odpowiedniego sprzętu, mogą w miarę normalnie funkcjonować przenosząc cały proces leczenia do swoich domów. Dzięki temu dzieci mogą przebywać w domu, wśród najbliższych, gdzie nie towarzyszy im ciągły lek, niepokój i szpitalny strach. Natomiast rodzice mogą w miarę możliwości poukładać swoje sprawy. Najważniejsze jest by zapewnić jak najlepszy komfort fizyczny i psychiczny rodzinie, w tym poczucie bezpieczeństwa.
Cel pracy. Celem pracy było poznanie i objęcie zindywidualizowanym procesem pielęgnowania dziecka z choroba genetyczną, którą jest miopatia miotubularna z respiratoterapią domową i ograniczoną sprawnością ruchową w warunkach domowych.
Materiał i metoda. W pracy zastosowano metodę indywidualnego przypadku. Jako narzędzia badawcze wykorzystano: wywiad,  obserwację, analizę dokumentacji, dokonano pomiarów: akcja serca, saturacja , ciśnienie krwi.
Wnioski. Dziecko z chorobą genetyczną mięśni, z niewydolnością oddechową, całkowicie zależne od opiekunów. Wymaga zaspokojenia potrzeb w każdej sferze życia fizycznego i psychicznego. Żyje własnym rytmem, we własnym świecie, wyznaczając rytm rodzicom. Rodzice także potrzebują wsparcia, zwłaszcza psychologicznego i niejednokrotnie finansowego, by móc sprostać dużym potrzebom, jakie niesie ze sobą opieka nad nieuleczalnie chorym dzieckiem.

ABSTRACT

Nursing and rehabilitation of the patient with myotubular myopathy. Case study
Pain is an experience which first of all protect and warn people against immediate danger. Unfortunately, often leads to unnecessary suffering. In such situation it should be effectively relieved. The basis to efficient management of pain is its assessment. Self report is the best choice in evaluation of pain, but in children, especially with cognitive impairment is it not easy because of their difficulties in communication.
The main aim of the study was analysis of literature related to possibility of effective assessment of pain in children with impaired cognitive functioning. Earlier publications show that their pain is rare assessed and if it is done, the score is lower then in healthy children. They receive less analgesics than healthy peers. Postoperative pain - its assessment is special problem in this individuals. Exist scales, especially behavioral which should be popularized and commonly used, what can improve management of postoperative pain in cognitive impaired children.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

miopatia, studium przypadku, dziecko

Keywords

pain, postoperative pain , pain measurement, children, mental retardation

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30