Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Standard opieki nad noworodkiem z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) podczas pobytu w szpitalu: projekt

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 2(47)/2014; 23-27

Klaudia Pałucka1, Justyna Pakuła1, Celina Łepecka-Klusek2, Anna B. Pilewska-Kozak2, Agnieszka Bałanda-Bałdyga3

1 Studentka kierunku: Położnictwo, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Stworzenie aktualnych norm postępowania pielęgnacyjno – opiekuńczego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego jest bardzo ważnym elementem świadczenia opieki na najwyższym poziomie. Coraz wyższa jakość opieki w neonatologii, łącząca się w nierozerwalny sposób z podnoszeniem wymusza istnienie potrzeby systematyzowania, aktualizacji i określenia standardów w codziennej praktyce położniczej/pielęgniarskiej.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie projektu standardu opieki nad noworodkiem z płodowym zespołem alkoholowym (FAS) w oparciu o przegląd piśmiennictwa i doświadczenie praktyczne.
Podsumowanie. W wyniku realizacji działań zgodnie z niniejszym standardem noworodek z podejrzeniem FAS i/lub rozpoznanym zespołem ma mieć zapewnioną profesjonalną opiekę pielęgniarską. Proces pielęgnowania uwzględnia rzeczywiste, indywidualne problemy pielęgnacyjne noworodka. Położna/pielęgniarka zapewnia opiekę adekwatną do stanu dziecka i wydolności opiekuńczej rodziców. Zwiększa także motywację matki/ojca do przestrzegania zaleceń, związanych z koniecznością dalszego leczenia i wykonywania badań kontrolnych.

Abstract

 
Care standards of neonates born with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) during hospitalization: project
 
Introduction. Establishing norms for nursing care in the field of neonatal nursingis a very important issue of high-standard nursing care. Demand for higher and better quality of neonatal care as well as continuous improvement is bound with the need to systemize, update and establish standards of everyday nursing/obstetric care of neonates born with fetal alcohol syndrome (FAS).
Aim. The article aims at the presentation of a project of standards for nursing care of neonates born with FAS, based on the review of literature and current practice.
Conclusion. According to the standards proposed, a neonate born with FAS, either suspected or diagnosed, is to be provided with professional nursing care. Nursing process should account for any actual individual problems a neonate’s birth can pose. Midwife/nurse is to provide adequate care for such neonates, depending on neonate’s health condition and parents’ efficacy. It increases mother’s/father’s motivation to follow recommendations associated with the necessity of further treatment and followup.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe: noworodek, płodowy zespół alkoholowy, standard opieki

Keywords

neonate, fetal alcohol syndrome, standards of nursing care

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28