Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Błędy medyczne w praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej – definicja, klasyfikacja, przyczyny, odpowiedzialność

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 2(47)/2014; 43-46

Edyta Medak1, Anna Aftyka2, Ilona Rozalska-Walaszek2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Nieodłącznym elementem pracy zawodowej lekarza i pielęgniarki jest ryzyko popełnienia błędu. Rodzaj czynności wykonywanych na rzecz pacjenta determinuje osobę, która odpowiada za dany błąd. Treść niniejszego artykułu syntetycznie przedstawia definicję błędu medycznego, jego klasyfikacje, przyczyny występowania, a także zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną lekarza i pielęgniarki.

Abstract

Medical errors in medical and nursing practice – definition, classification, causes, responsibility
 
The risk of making an error is inherent in a career of a doctor and a nurse. The type of activities performed for the benefit of the patient determines the person responsible for the error. The contents of this article synthetically defines and classifies medical error, its causes as well as issues related to legal liability of a doctor or a nurse.
 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

błąd medyczny, błąd w sztuce, odpowiedzialność zawodowa, szkoda

Keywords

medical error, medical malpractice, professional liability, damage

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28