Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Szybka ścieżka chirurgiczna (Fast track surgery – FTS) w procesie pielęgnowania – założenia teoretyczne

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 3(48)/2014, 49-53

Renata Piotrkowska1, Agata Reszka2, Sylwia Terech1, Janina Książek1

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Szybka ścieżka chirurgiczna to pewien model opieki nad pacjentem. Wymaga on zaangażowania w opiekę nad chorym całego zespołu interdyscyplinarnego: chirurga, anestezjologa, pielęgniarki, rehabilitanta, a także samego pacjenta, których działania mają na celu jak najmniejsze zakłócenie naturalnej równowagi organizmu chorego. Zakłada szybki powrót chorego do zdrowia przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby powikłań i jak najmniejszej ingerencji w naturalną homeostazę organizmu.
Cel pracy. Celem pracy jest omówienie założeń programu szybkiej ścieżki chirurgicznej w aspekcie procesu pielęgnowania. Metodą wykorzystaną w niniejszej pracy jest analiza piśmiennictwa z zakresu tematu.
Wnioski. Znajomość zasad programu szybkiej ścieżki chirurgicznej wśród personelu pielęgniarskiego pozwala na sprawowanie nad chorym leczonym operacyjnie w pełni profesjonalnej opieki.

Abstract

FAST TRACK SURGERY (FTS) IN THE NURSING PROCESS – THEORETICAL ASSUMPTIONS
 
Introduction. Fast track surgery refers to a specific model of care that requires involvement of multidisciplinary team: surgeon, anesthesiologist, nurse, therapist and the patient himself/herself. Activities of all these persons are aimed at minimizing disturbances in normal functioning of a patient. This results in faster recovery, lower morbidity and minimum interference with physiological homeostasis.
Aim. The aim of this paper is to review theoretical background of fast track surgery in the context of nursing process. The study is based on a review of literature dealing with the problem in question.
Conclusions. Knowledge of the rules of fast track surgery enables nurses to offer fully professional care to surgically treated patients nation services.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

szybka ścieżka chirurgiczna, proces pielęgnowania, zespół terapeutyczny

Keywords

fast track surgery, nursing process, therapeutic team

Kalendarium

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31