Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

E-learning jako innowacyjna metoda nauczania studentów pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 4(49)/2014, 11-17

Iwona Bodys-Cupak, Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Zofia Musiał

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków


 

We fragmentach badania zostały przedstawione w języku angielskim w czasie ICQH 2013 International Conference on Quality in Higher Education, w prezentacji Bodys-Cupak I., Majda A., Zalewska-Puchała J., Musiał Z.: Creating teaching materials for students of nursing with the use of e-learning methods, która została opublikowana w materiałach pokonferencyjnych (on-line www. tojned.net The Online Journal of New Horizons in Education 2014; 4(1): 32-38).

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest ukazanie sposobu tworzenia i wykorzystania materiałów dydaktycznych do nauczania metodą e-learningu oraz ich oceny.

Materiał i metody:. Badania przeprowadzono wśród 109 studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Krakowie w semestrze letnim, w roku akademickim 2012/2013. Narzędzie edukacyjne w postaci „przypadku wirtualnego pacjenta z odleżyną” zostało przygotowane przy użyciu systemu CASUS, w ramach lekcji/jednostki kursowej, dotyczącej profilaktyki, pielęgnacji i leczenia odleżyn, w oparciu o treści dostosowane do wymogów programowych przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa.

Wyniki. Ponad ¾ badanych uznało, że metoda ta usprawniła zdobywanie przez nich wiedzy, ponad połowa była zadowolona z tej metody uczenia się. Za rozpowszechnianiem uczenia się przy użyciu przypadku „wirtualnego pacjenta” opowiedziało się 64,22% studentów.

Wnioski. Rozwiązywanie problemów „wirtualnego pacjenta” pozwoliło studentom zbliżyć się do codziennej praktyki i zachęciło ich do uczenia się. Metoda e-learningu stanowiła zdaniem studentów ciekawe uzupełnienie tradycyjnego nauczania.


Abstract

E-learning as an innovative method of teaching nursing students

 

Aim. The aim of the study is to present a way of creating and using educational materials for e-learning methods of teaching. Further, the goal of the study is to evaluate  the application of these novel teaching methods.

Material and methods. The study was conducted among109 nursing students (full-time first-cycle degree studies) in Krakow during the summer semester of the academic year 2012-2013. An educational tool in the form of “a virtual case of a patient with bedsores" was prepared using CASUS system, as a part of a course unit concerning the prevention, care and treatment of bedsores, with content tailored to the requirements of the course “The Fundamentals of Nursing.”

Results. More than 75% of the respondents felt that this method improved their acquisition of information pertaining to the bed sore lesson. Also, more than half of the students were satisfied with this method of learning.

Conclusions. Solving of  problems of “virtual patient" allowed students getting closer to the daily practice and encouraged them to learn. For most students, the method of e-learning was a useful supplement to the traditional nursing school teaching methods.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

e-learning, wirtualny pacjent, pielęgniarstwo

Keywords

distance learning, virtual patient, nursing

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30