Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Standard opieki nad noworodkiem chorym na zapalenie płuc

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 4(49)/2014, 49-52

Agnieszka Turkosz 1, Katarzyna Śmiech 1, Anna B. Pilewska-Kozak 2, Celina Łepecka-Klusek 2, Agnieszka Bałanda-Bałdyga 3

Studentka kierunku: Położnictwo, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Opieka nad noworodkami z chorobami układu oddechowego nie jest łatwa i wymaga współpracy zarówno lekarzy, pielęgniarek/położnych, jak również rodziców. Dokładna i umiejętna obserwacja dziecka oraz właściwa interpretacja objawów choroby i zwiastunów powikłań stanowią podstawę kompleksowej opieki. Mają też korzystny wpływ na czas powrotu do zdrowia i minimalizację dyskomfortu psychicznego związanego z hospitalizacją.

Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie projektu standardu opieki nad noworodkiem z zapaleniem płuc w oparciu o przegląd piśmiennictwa i doświadczenie praktyczne. W wyniku realizacji działań zgodnie z niniejszym standardem noworodek z zapaleniem płuc ma mieć zapewnioną profesjonalną opiekę pielęgniarską. Proces pielęgnowania uwzględnia rzeczywiste, indywidualne problemy pielęgnacyjne noworodka. Położna/pielęgniarka zapewnia opiekę adekwatną do stanu dziecka i wydolności opiekuńczej rodziców.

 


Abstract

Standards of care for neonates with pneumonia

 

Introduction. Care of neonates suffering from respiratory diseases is not easy and requires cooperation of doctors, nurses/midwives and parents. Careful and skillful observation of baby and appropriate interpretation of symptoms and heralds of complications are basic for complex care. Those factors also facilitate the length of recovery and positively affect mental discomfort associated with hospitalization.

Aim. The purpose of the study was to present a project defining care standards for neonates suffering from pneumonia, based on the review of literature and practice. According to the standards, a neonate with pneumonia is to be provided with professional nursing care. Nursing care process should consider real individual nursing problems. Nurse/midwife is to provide care adequate for baby’s condition and parental care efficiency.

Słowa kluczowe

noworodek, standard opieki, zapalenie płuc

Keywords

neonate, care standard, pneumonia

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30