Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Rocznik 2015

Pielęgniarstwo XXI wieku 53 4/2015

I. Prace oryginalne Original Papers

 

Zachowania zdrowotne i ich wybrane predyktory a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym uzależnionych od alkoholu 

The health behaviors and their selected predictors vs. the quality of women`s life in perimenopausal period on the example of women addicted to alcohol

Mariola Banaszkiewicz, Anna Ciecieląg, Anna Andruszkiewicz, Katarzyna Betke, Alicja Marzec


II. PRACE POGLĄDOWE Theoretical Papers

 

Wartości moralne zawarte w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP w świetle medycznych modeli komunikacyjnych    

Moral values contained in the code of professional ethics of nurses and midwives in Poland in the light of medical communication models

Marta Szabat

Więcej

Pielęgniarstwo XXI wieku 52 3/2015

I. Prace oryginalne Original Papers

 

Wiedza pielęgniarek na temat czerniaka i jego profilaktyki

Knowledge of nurses about the malignant melanoma and it prevention

Anna Trzaskuś, Przemysław Zając, Aneta Grochowska, Iwona Bodys-Cupak


II. PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

Pielęgniarka – lider czy przywódca?

Nurse – leader or manager?

Anna Ksykiewicz-Dorota


III. RECENZJE, OMÓWIENIA

Reviews and Reports

 

Recenzja książki pt.„Moralność w kontekście społecznym” autorstwa Ks. Prof. Janusza Mariańskiego, Wyd. NOMOS, Kraków 2014

Barbara Ślusarska

Więcej

Pielęgniarstwo XXI wieku 51 2/2015

PRACE ORYGINALNE   Original Papers

 

Jakość życia chorych z astmą oskrzelową leczonych immunoterapią swoistą

Quality of life in patients with bronchial asthma treated with specific immunotherapy

Agnieszka Gniadek, Iwona Malinowska-Lipień, Paulina Solarz, Elżbieta Marcisz


PRACE POGLĄDOWE   Review Papers

 

Krótka historia laparoskopii i rozwoju technik małoinwazyjnych

A brief history of the development of laparoscopy and minimally invasive techniques

Piotr Jarzynkowski, Renata Piotrkowska, Janina Książek, Agnieszka Kruk

Więcej

Pielęgniarstwo XXI wieku 50 1/2015

PRACE ORYGINALNE   Original Papers

 

Ocena wiedzy pielęgniarek na temat Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Assessment of knowledge of Mental Health Act among nurses

Marzena Wójcik, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Grzegorz Stachacz, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib


PRACE POGLĄDOWE   Review Papers

 

Standard opieki okołoporodowej nad pacjentką zakażoną wirusem C zapalenia wątroby: projekt
Care standards of patient infected with hepatitis C virus in perinatal period: project

Klaudia Pałucka, Celina Łepecka-Klusek, Anna B. Pilewska-Kozak

Więcej

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30