Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Postępowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego z pacjentem w materiale Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie

Activities of Medical Emergency Teams with the patients in the material of Regional Directorate of Emergency Medical Services in Lublin

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 50 1/2015, 11-15

DOI: 10.12923/p21w-2015-1/02


Anna Aftyka1, Ewa Rudnicka-Drożak2

1 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) są jednostkami Systemu Ratownictwa Medycznego, które odpowiadają za podjęcie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia.

Cel pracy. Celem pracy była ocena postępowania Zespołów Ratownictwa Medycznego z pacjentem oraz analiza wpływu typu ZRM, trybu wyjazdu, lidera ZRM, miejsca zdarzenia, podstacji, rozpoznania ogólnego i szczegółowego na postępowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Materiał i metoda. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy była retrospektywna analiza dokumentacji medycznej specjalistycznych i podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Analizą objęto łącznie 1624 interwencje ZRM, które miały miejsce w pierwszym tygodniu każdego kwartału 2009 roku.

Wyniki. Specjalistyczne ZRM częściej niż podstawowe ZRM udzielały pomocy na miejscu zdarzenia, a następnie transportowały pacjenta do szpitala. Interwencje w trybie alarmowym częściej niż interwencje w trybie pilnym i zwykłym wiązały się z koniecznością udzielenia pomocy na miejscu zdarzenia, a następnie transportu poszkodowanego do szpitala. Lekarze częściej niż pielęgniarki i ratownicy medyczni udzielali pomocy na miejscu zdarzenia, a następnie transportowali pacjenta do szpitala. Pielęgniarki zdecydowanie rzadziej niż ratownicy medyczni i lekarze decydowały się na udzielenie pomocy wyłącznie na miejscu zdarzenia. Podczas interwencji ZRM poza miastem pacjentom częściej udzielano pomocy wyłącznie na miejscu zdarzenia niż podczas interwencji w mieście. Pacjentom z rozpoznaniem urazów i zatruć rzadziej niż z rozpoznaniem zachorowania udzielano pomocy wyłącznie na miejscu, częściej natomiast podejmowano interwencję na miejscu zdarzenia a następnie transportowano do szpitala.

Wnioski. Na postępowanie ZRM z pacjentem istotny statystycznie wpływ ma szereg zmiennych: typ ZRM, tryb wyjazdu ZRM, zawód kierownika ZRM, miejsce zdarzenia oraz przyczyna wezwania ZRM.


Abstract

Introduction. Medical Emergency Teams (MET) are units of Medical Rescue System responsible for providing on-scene medical rescue.

Aim. The aim of the study was to evaluate activities of Medical Emergency Teams with the patient and analysis of the impact of the type of MET, a mode of response for an emergency vehicle responding to a call, the team leader, an event location, substations and a diagnosis on the activities of Medical Emergency Teams.

Material and Methods. A retrospective analysis of medical records obtained from specialist and basic Medical Emergency Teams (METs) were used in this study. The analysis included a total of 1624 interventions of METs.

Results. Specialist METs more often provided aid on scene followed by transportation to hospital in compare to basic ones- worked mostly in a “scoop and run” model. Alarm mode interventions more often required treatment on-site followed by transportation to hospital compared with urgent and normal ones. Physicians more frequently provided rescue activities on-site and then transported patients to hospital in compare to emergency nurses and paramedics. Nurses definitely less frequently decided to do procedures solely on-scene comparing with paramedics and physicians. In rural areas patients more frequently were given aid solely on-scene than in the city Injured or intoxicated patients, unlike those suffering from a certain disease, were less frequently provided on-scene treatment, as they were mostly transported to a hospital.

Conclusions. There are various factor affecting EMS’ way s of handling with the patient: a kind of MET, response mode, profession of a team leader, location of an event and reason for calls.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

medycyna ratunkowa, Zespół Ratownictwa Medycznego, kwalifikowana pierwsza pomoc

Keywords

emergency medicine, medical emergency team, qualified first aid

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28