Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Standard opieki okołoporodowej nad pacjentką zakażoną wirusem C zapalenia wątroby: projekt

Care standards of patient infected with hepatitis C virus in perinatal period: project

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 50 1/2015, 46-49

DOI: 10.12923/p21w-2015-1/08


Klaudia Pałucka1, Celina Łepecka-Klusek2, Anna B. Pilewska-Kozak2

1 Doktorantka w Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
2 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

Streszczenie

Zakażenie wirusem HCV w ciąży jest szczególnie groźne ze względu na poważne następstwa ewentualnego zakażenia płodu lub noworodka. Do infekcji może dojść zarówno podczas ciąży, jak i porodu. Noworodek urodzony z wrodzonym zakażeniem jest narażony na szybszy rozwój choroby. Poza tym noworodki płci żeńskiej, osiągając wiek rozrodczy, mogą przekazać infekcję swojemu potomstwu. Nie jest to jednak przeciwwskazaniem do planowania ciąży. Dotychczasowe badania nie udowodniły, aby wirus zwiększał ryzyko urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi. Nie wykazano też, aby infekcja zwiększała ryzyko powikłań okołoporodowych. Sposób rozwiązania ciąży jest wciąż kontrowersyjny, ze względu na niewystarczające wyniki badań stwierdzające, aby cesarskie cięcie zmniejszało ryzyko zakażenia wertykalnego. Infekcja nie jest więc przeciwwskazaniem do porodu drogami natury. Dlatego podjęto próbę opracowania standardu opieki nad kobietą, zakażoną wirusem HCV w czasie porodu i połogu.


Abstract

Hepatitis C virus infection is particularly dangerous for pregnant women since it poses danger for both the fetus and newborn. The infection may occur during pregnancy and childbirth. Newborns with congenital infection are exposed to rapid development of the disease. Female newborns are at risk of passing the infection to their children during the reproductive age. This is not a contraindication for planning pregnancy, though. Previous research has shown that there is no link between the virus and the risk of having a baby with birth defects. Being infected with HCV does not increase the risk of health issues in perinatal period. The mode of delivery is still controversial, because of insufficient results stating that caesarean section reduces the risk of vertical infection. The infection is not a contraindication to vaginal delivery. Therefore, it seems appropriate to develop the standards of care for a woman infected with Hepatitis C virus in childbirth and the postpartum period.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

wirus C zapalenia wątroby, opieka okołoporodowa, standard

Keywords

hepatitis C virus, perinatal care, standard

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30