Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Jakość życia chorych z astmą oskrzelową leczonych immunoterapią swoistą

Quality of life of patients with bronchial asthma treated with specific immunotherapy

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 51 2/2015, 5-10

DOI: 10.12923/p21w-2015-2/11


Agnieszka Gniadek1, Iwona Malinowska-Lipień2, Paulina Solarz3, Elżbieta Marcisz4

Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

4 Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Streszczenie

Cel pracy. Ocena jakości życia chorych z rozpoznaniem astmy oskrzelowej poddanych immunoterapii swoistej.

Materiał i metody. Badaniami objęto 55 chorych z rozpoznaniem astmy oskrzelowej pochodzenia alergicznego. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując standaryzowany kwestionariusz ankiety AQLQ(s) (Asthma Quality of Life Questionnaire) i autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki. Średnia wartość ogólnej jakości życia wynosiła 5,50 pkt. (SD=0,87) i była statystycznie zależna od okresu występowania objawów choroby ze strony układu oddechowego (p=0,043). Aspekt funkcjonowania emocjonalnego pacjentów z astmą był statystycznie zależny od okresu występowania objawów ze strony układu oddechowego (p=0,035). Ponad połowa badanych (58%) od czasu rozpoczęcia stosowania immunoterapii swoistej nie zauważała występowania zaostrzeń objawów astmy.

Wnioski. Zastosowana immunoterapia swoista miała pozytywny wpływ na jakość życia chorych z astmą. Większość badanych nie zauważało zaostrzeń astmy od czasu rozpoczęcia stosowania immunoterapii. Najbardziej uciążliwym czynnikiem dla osób stosujących immunoterapię swoistą była regularność wizyt oraz krótkie odstępy pomiędzy zabiegami.


Abstract

Aim. Assessing the quality of life in patients with diagnosed bronchial asthma and undergoing specific immunotherapy.

Material and methods. The study looked at 55 patients diagnosed with bronchial asthma of the allergic origin. The diagnostic survey method was applied in the research, using a standardized questionnaire AQLQ(s) (Asthma Quality of Life Questionnaire) and a questionnaire compiled by the authors.

Results. The average value of the overall quality of life was 5.50 points (SD = 0.87) and it was statistically dependent on the length of period during which the symptoms of the respiratory system disease appeared (p = 0.043). The aspect of emotional functioning of patients with asthma was statistically dependent on the length of period during which the symptoms of the respiratory system disease appeared (p=0.035). Since the application of specific immunotherapy, more than a half of the respondents (58%) did not notice any deterioration of asthma symptom.

Conclusions. The specific immunotherapy that was applied had a positive impact on the quality of life of patients with asthma. The majority of respondents did not notice any deterioration of the disease symptoms, depending on the time of application of immunotherapy. Failing to visit doctors regularly, as well as short treatment intervals appeared to be the most troublesome factors for people undergoing specific immunotherapy.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

astma, immunoterapia swoista, jakość życia

Keywords

asthma, specific immunotherapy, quality of life

References

 1. Kłak A, Mińko M, Siewczyńska D. Metody kwestionariuszowe badania jakości życia. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93: 632-638.
 2. Majkowicz M, Zdun-Ryżewska A. Ocena jakości życia w zaburzeniach psychicznych. Psychiatria w praktyce klinicznej. 2009; 2: 100-114.
 3. Laforest L, Pacheco Y, Bartsch P, et al. Correlates of quality of life in patients with asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005; 94: 473-9.
 4. Ware JH, Hamel MB. Pragmatic trials – guides to better patient care. N Engl J Med. 2011; 364: 1685-1687.
 5. Chełmińska M, Werachowska L, Niedoszytko M, i wsp. Jakość życia chorych na astmę dobrze i źle kontrolowaną. Pneumonol. Alergol. Pol. 2007; 75: 70–75.
 6. Piekarska B, Samoliński B, Furmańczyk K. Stan środowiska przyrodniczego a występowanie alergii i astmy w Polsce – wyniki, ECAP. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90: 316-321.
 7. Fujita H, Soyka M, Akdis M, et al. Mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Clin Transl Allergy. 2012, 2: 2-8
 8. Kuna P. Astma oskrzelowa – epidemiologia, patofizjologia, klinika. Przewodnik Lekarza. 2002; 5: 22-31.
 9. Jutel M. Patofizjologiczne podstawy immunoterapii swoistej. Postep Dermatol Alergol. 2003; 20: 124-129.
 10. Szymczak W. Podstawy statystyki dla psychologów. Warszawa: Difin, 2010.
 11. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki na przykładach z medycyny. Kraków: StatSoft, 2000.
 12. Dobek R, Fal A. Prewencja alergii – między unikaniem alergenów a tolerancją. Alergia Astma Immunologia. 2010; 15 (4): 175-179.
 13. Gulen F, Zeyrek D, Can D, et al. Development of new sensitizations in asthmatic children monosensitized to house dust mite by specific immunotherapy. Asian Pac J Allergy Immunol. 2007; 25: 7-11.
 14. Burks AW, Jones SM, Wood RA, et al. Oral immunotherapy for treatment of egg allergy in children. N Engl J Med. 2012; 367: 233-243.
 15. Silny W, Czarnecka-Operacz M, Gliński W, i wsp. Atopowe zapalenie skóry – współczesne poglądy na patomechanizm oraz metody postępowania diagnostyczno-leczniczego. Stanowisko grupy specjalistów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Postep Dermat Alergol. 2010; 27: 365–383.
 16. Dowbór-Dzwonka A, Cegła B, Filanowicz M, i wsp. Hipersensytyzacja na jady błonkówek. Hygeia Public Health. 2012; 47: 156-163.
 17. Tukaj S, Lipińska B. Białka szoku termicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów: przyjaciel czy wróg? Postępy Hig Med Dosw. 2011; 65: 427-436.
 18. Modrzyński M, Rapiejko P, Zawisza E, i wsp. Ocena jakości życia u chorych z alergicznym nieżytem nosa leczonych za pomocą immunoterapii swoistej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. 2005; 60, Suppl. Xvi, 328. Sectio D.
 19. Petersen KD, Kronborg C, Larsen JN, et al. Patient related outcomes in a real life prospective follow up study: Allergen immunotherapy increase quality of life and reduce sick days. World Allergy Organ J. 2013; 915.
 20. O’Byrne PM. Global guidelines for asthma management. Summary of the current status and future challenges. Pol Archiw Med Wew. 2010; 120: 511-516.
 21. Charakterystyka produktu leczniczego PURETHAL. http://leki.urpl.gov.pl/files/Purethal_mieszanka.pdf [data cytowania 12.10.2014r.]
 22. Tworek D, Bocheńska-Marciniak M, Kupczyk M, Kupryś-Lipińska I, i wsp. Brak korelacji między stężeniem tlenku azotu w powietrzu wydychanym (eNO) a klinicznymi wskaźnikami nasilenia choroby i jakością życia w grupie chorych na lekką i umiarkowaną astmę oskrzelową. Pneumonol. Alergol. Pol. 2006; 74: 391–395.
 23. Puchalska M, Sierko E, Sokół M, i wsp. Jakość życia chorych na raka piersi poddanych chemioterapii prowadzonej w warunkach szpitalnych. Probl Piel. 2011; 19: 331-347.
 24. Yu P, Zhu G, Wu X, et al. A 6-month prospective study on efficacy safety and QOL profiles of extended-release formulation of valproate in patients with epilepsy. Seizure, 2011; 20: 23-26.

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30