Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Wiedza pielęgniarek na temat czerniaka i jego profilaktyki

Knowledge of nurses about the malignant melanoma and it prevention

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 5-10

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/26


Anna Trzaskuś1, Przemysław Zając2, Aneta Grochowska2, Iwona Bodys-Cupak1

1 Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2 Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Streszczenie

Wprowadzenie. Zachorowanie na czerniaka skóry, wzrasta w przeciągu ostatniej dekady w większości krajów świata. Dużą rolę we wczesnym rozpoznawaniu raka skóry jest prowadzenie działań profilaktycznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają pielęgniarki, i ich wiedza na temat czerniaka skóry.

Cel pracy. Celem pracy było określenie poziomu wiedzy pielęgniarek na temat czerniaka złośliwego oraz wybranych zachowań zdrowotnych.

Materiał i metody. Badania przeprowadzone zostały w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w 2014 roku wśród 100 pielęgniarek/pielęgniarzy dobranych losowo, za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki. Spośród ankietowanych 79% osób wskazało czerniak jako najczęstszy nowotwór skóry. Ponad połowa badanych tj. 56% uważała czerniak skóry za nowotwór stanowiący zagrożenie dla życia. Badania wykazały, że prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne i praktyki zdrowotne oraz pozytywne nastawienie psychiczne utrzymuje się wśród badanych na średnim poziomie.

Wnioski. Poziom wiedzy pielęgniarek na temat profilaktyki czerniaka skóry jest przeciętny, wynosi 77%.


Abstract 

Introduction. The number of melanoma cancer cases has increased during the last decade in most countries around the world. Taking preventive measures plays a huge role in an early diagnosis of skin cancer. Nurses with knowledge about melanoma can prove to be very successful in fighting the disease.

Aim. The aim of the study was to determine the level of nurses’ knowledge about melanoma and health behaviors.

Materials and methods. The research was conducted in University Children’s Hospital in Kraków in 2014. Some 100 nurses, selected at random, filled out a questionnaire of the authors’ own making.

Results. Some 79% of the respondents pointed to melanoma skin cancer as the most common form of a tumor. More than a half of the respondents, namely 56% of them, believe that melanoma cancer is a life-threatening condition. Various research studies show that dietary habits, behaviors and preventive health practices, as well as a positive mental attitude, is maintained at the secondary level.

Conclusions. The level of nurses’ knowledge about the prevention of cutaneous melanoma is average, namely 77%.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

czerniak skóry, profilaktyka, zachowania zdrowotne

Keywords

melanoma, prevention, health behaviors

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30