Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Przygotowanie pielęgniarek do radzenia sobie z problemami opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową

The preparation of nurses to coping with cancer patients care problems

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 11-15

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/27


Anna Marciniak1, Barbara Ślusarska2

1 Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było dokonanie analizy przygotowania pielęgniarek do radzenia sobie z problemami nad osobami z chorobą nowotworową w kontekście najczęściej występujących problemów opieki w tej grupie pacjentów.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono wśród 102 pielęgniarek dwóch lubelskich szpitali oraz hospicjum przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Wśród problemów opieki sfery biologicznej wśród pacjentów onkologicznych badane pielęgniarki wskazują najczęściej: nudności i wymioty (50%), zmianę rytmu wypróżnień (56,9%), duszność (53,9%), utratę masy ciała (58,8%), ból (50%), osłabienie (53,9%) i trudności w samoobsłudze (51%). Przeważająca część badanych pielęgniarek (86,3%) uważa, że jest przygotowana do radzenia sobie z problemami opieki nad pacjentami z nowotworem. W opinii większości ankietowanych najlepszą formą kształcenia przygotowującą do prowadzenia opieki jest specjalizacja (61,8%). Zdaniem 97,1% respondentów wiara pomaga w radzeniu sobie z trudnościami.
Wnioski. Pielęgniarki czują się przygotowane do radzenia sobie z problemami opieki nad osobami z chorobą nowotworową. Najlepszą formą kształcenia przygotowującą do opieki nad pacjentami onkologicznymi jest specjalizacja. W opinii przeważającej grupy ankietowanych wiara pomaga w przezwyciężaniu trudności występujących w opiece nad pacjentami.

Abstract

Aim. The aim of this study was to assess how well are the nurses dealing with the most frequent care problems prepared to do so.
Material and methods. Some 102 nurses working in two hospitals and one hospice in Lublin, participated in the study which used a questionnaire of the authors’ own making.
Results. The most common physical care problems among oncological patients include: nausea and vomiting (50%), alteration of bowel habits - diarrhea, constipation (56.9%), dyspnea (53.9%), weight loss (58.8%), pains (50%), fatigue (53.9%) and self-care difficulties (51%). Most nurses participating in the study think that they are well-prepared for dealing with the care problems in oncology patients. The majority of respondents expressed the opinion that the specialization (61.8%) is the best kind of education which has prepared to oncological patients care. According to 97.1% of the researched subjects, their religious faith has helped them in coping with these difficulties.
Conclusions. Nurses think that they are well prepared to coping with oncological patients care problems. The best kind of education which has prepared them to taking care of cancer patients is completing a specialization. Most interviewees expressed the opinion that the faith has helped them to coping with care difficulties.

 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

przygotowanie zawodowe pielęgniarki, problemy opieki, choroba nowotworowa

Keywords

nursing education, care problems, cancer

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31