Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Reflective practice in the professional development of working nurses

Refleksyjna praktyka w rozwoju zawodowym pracujących pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 41-45

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/32


Tomasz Zdanowicz1, Tomasz Cuber2, Beata Dobrowolska2

1 Klinika Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie/Department of Neurology SPSK Nr 4 in Lublin  
2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Chair of Development in Nursing, Faculty of Health Sciences Medical University in Lublin

Abstract

Introduction. Donald Schön claims that reflective practice is not only about dealing with difficult and untypical situations but also the development of one’s professional activity.
Aim of the Study. The aim of the study was to elicit the opinions of nurses about the concept of professional self-development and the possibility of using reflective practice for this purpose.
Material and methods. The diagnostic survey method was used, with the survey questionnaire developed by the authors. The surveyed group consisted of 136 (100%) nurses working in Lublin. 
Results. The majority of study participants stated that reflection was an important part of their professional development (frequent – 44.90%, very frequent – 28.70%). Most nurses (85.29%) regard self-development as important. There was a relationship between caring for one’s development and education (p=0.030). There is also a correlation between the need for caring for one’s development and the opinion on occupational burnout (p=0.019).

Conclusions. (1) The majority of the nurses regarded the need to care for their professional development as important, and the nurses who applied reflection in practice perceived the need as more crucial. (2) The nurses with higher education more often claimed that one should definitely care for his/her development. (3) Nurses who assessed themselves as definitely not burned out understand that professional development is crucial.


Strzeszczenie

Wprowadzenie. Jednym z głównych założeń refleksyjnej praktyki przedstawionej przez Donalda Schöna, obok radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych, było wykorzystanie jej w rozwoju własnej działalności zawodowej.

Cel pracy. Poznanie opinii pielęgniarek na temat koncepcji samorozwoju zawodowego oraz możliwości wykorzystania w tym celu refleksyjnej praktyki.

Materiał i metodyka. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim kwestionariuszem ankiety. Grupa badana liczyła 136 osób (100%) pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w lubelskich szpitalach.

Wyniki. Zdecydowana większość badanych potwierdziła, że refleksja jest często (44,90%) i bardzo często (28,70%) stałym elementem ich rozwoju zawodowego. Większość pielęgniarek (85,29%) widzi potrzebę dbania o swój rozwój. Stwierdzono zależność pomiędzy potrzebą dbania o swój rozwój, a wykształceniem (p=0,030); zależność pomiędzy potrzebą dbania o swój rozwój, a opinią dotyczącą wypalenia zawodowego (p=0,019) oraz zależność pomiędzy potrzebą dbania o swój rozwój, a wykorzystywaniem refleksji w praktyce zawodowej (p=0,005).

 

Wnioski. (1) Zdecydowana większość pielęgniarek widzi potrzebę dbania o swój rozwój zawodowy, jednocześnie pielęgniarki wykorzystujące refleksję w praktyce widzą większą potrzebę w tym zakresie. (2) Pielęgniarki z wyższym wykształceniem częściej uważały, że trzeba dbać o rozwój zawodowy. (3) Pielęgniarki, które w sposób zdecydowany określiły siebie jako niewypalone zawodowo, rozumieją, że rozwój zawodowy jest ważny. 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

refleksyjna praktyka, pielęgniarki, rozwój zawodowy

Keywords

reflective practice, nurses, professional development

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31