Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Etyczne i psychospołeczne aspekty robotyzacji medycyny

The ethical and psychosocial aspects of robotization of medicine

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 60-64

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/36


Jarosław Sak1,2, Janusz Kidacki3, Barbara Zarębska4, Elżbieta Suchodolska5

1 Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lubinie
2 Klinika Nefrologii SPSK 4 w Lublinie
3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie
4 Kliniczny Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
5 I Oddział Wewnętrzny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza doniesień naukowych dotyczących problemów etycznych i psychospołecznych implikowanych zjawiskiem robotyzacji medycyny. Do najistotniejszych problemów natury etycznej należy zaliczyć: uzyskiwanie świadomej zgody pacjenta na interwencję medyczną z zastosowaniem robota, zachowanie tajemnicy lekarskiej, ponoszenie indywidualnej odpowiedzialności przez personel medyczny za efekty procedur medycznych lub opiekuńczych realizowanych z udziałem robotów, poszanowanie godności i autonomii pacjenta oraz prawa do zachowania prywatności, problem sprawiedliwego dostępu pacjentów do procedur medycznych realizowanych przy zastosowaniu systemów robotycznych, rzetelność oceny korzyści związanych z zastosowaniem procedur robotycznych u danego pacjenta względem zabiegów przeprowadzanych metodami tradycyjnymi. W literaturze naukowej w zakresie społecznej percepcji robotyzacji medycyny wymieniane są następujące problemy: zastępowanie obecności lekarza lub pielęgniarki przez obecność robota, nieufność i lęk pacjentów przez stosowaniem zaawansowanej techniki robotycznej, brak osobistego kontaktu przed i po zabiegu pacjenta z lekarzem-operatorem w przypadku teleoperacji oraz zaburzenia relacji międzyludzkich mogące występować w przypadku wykorzystywania opiekuńczych systemów robotycznych. 

Abstract

The aim of the work is to analyze some scientific articles looking at the ethical and psychosocial problems related to the phenomenon of  robotization in medicine. The main ethical problems include: obtaining the patient’s informed consent for a medical intervention using a robot, keeping doctors’ confidentiality, taking personal responsibility by the medical personnel for the effects of their medical work and/or using procedures carried out by robots, respect for the patient’s dignity, autonomy and the right to privacy, providing equal access for all patients to medical procedures performed using robotic systems, reliability of assessment of the benefits associated with the use of robotic procedures over conventional methods in given patient. In terms of how the society perceives the robotization process, the following issues are problematic: replacing doctors or nurses with robots, distrust and fear of the patients of using advanced robotic technology, no personal contact with the physician-operator before and after the procedure in case of telesurgery and impaired interpersonal relationships in case of application of robot-assisted mental and social therapy systems. 

Słowa kluczowe

robotyzacja, etyka, roboetyka, medycyna

Keywords

robotization, ethics, roboethics, medicine

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31