Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Zawód położnej we Włoszech

A midwife in Italy

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 65-68

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/37


Klaudia Pałucka1, Celina Łepecka-Klusek2, Anna B. Pilewska-Kozak2

1 doktorantka w Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
2 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

Streszczenie

Wstęp. Położna to jeden z najstarszych zawodów, który występuje niemalże w każdym zakątku świata. Jakkolwiek zakres działań oraz kompetencji zawodowych w każdym z nich mogą się różnić. Mimo wielu norm prawnych, zapewniających szeroki zakres kompetencji, zawód położnej wciąż boryka się z wieloma problemami, które utrudniają rozwój zawodowy. Jednym z krajów, w którym zawód położnej, mimo, iż przeszedł wiele korzystnych reform, wciąż walczy o autonomię, to między innymi Włochy. Włoska położna to samodzielny pracownik medyczny, posiadający dyplom szkoły wyższej oraz prawo wykonywania zawodu. W praktyce położne najczęściej pracują w szpitalach. Włochy to kraj o najwyższym wskaźniku cesarskich cięć w Unii Europejskiej. W 2013 roku ich odsetek wynosił 36,3%. Mimo wszystko położna wykazuje duże znaczenie w humanizacji porodu. Można zauważyć wiele podobieństw w problematyce zawodowej pomiędzy Włochami a Polską. Podobne są kompetencje położnych, z równocześnie pojawiającymi się trudnościami z ich realizacją.
Cel pracy. Celem pracy było ukazanie sytuacji położnych we Włoszech, w tym obowiązujących norm prawnych, systemu kształcenia oraz zakresu samodzielności zawodowej. 

Abstract

Introduction. Midwifery is one of the world’s oldest professions. Midwives are found in every corner of the world but the scope of their professional expertise may differ in various countries. Although there are numerous documents listing the midwife’s essential competencies, these professionals have to cope with various problems trying to upgrade their skills. A great example of that struggle could be found in Italy. This is one of the countries where midwives keep on fighting for autonomy. Theoretically, an Italian midwife is an independent health care employee, holding a university diploma and a license. In practice, most midwifes work only in hospitals. Italy is a country with the highest rate of caesarean sections in the European Union. In 2013, the rate was 36.3%. The obstetric care is dominated by gynecologists, whilst only some 3% of pregnancies is handled by midwives. This is due to the poor organization of medical care. After all, the role of a midwife is important in making the childbirth more humanized. There are some actual similarities between the professional situation of a nurse in Italy and Poland. They face similar problems when it comes to the implementation of their activities. 
Aim. The aim of the study was to discuss the position of midwives in Italy, with special attention paid to the legal standards, the education system and the professional independence.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

położna, ustawa, opieka położnicza

Keywords

midwife, act, midwives care

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31