Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo rehabilitacyjne w Polsce – zasadność, celowość i możliwości

Rehabilitation specialty nursing in Poland – is it justified?

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 69-73

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/38


Diana Słota, Joanna Niezbecka, Mirosław Jabłoński

Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Pielęgniarka jest osobą, która ma najczęstszy kontakt z pacjentem spośród członków zespołu terapeutycznego, zarówno w środowisku szpitalnym jak i domowym. Funkcja rehabilitacyjna jest pełniona przez nią w szerokim zakresie, zależnie od potrzeb, co przyczynia się bezpośrednio do usprawniania, zapobiegania powikłaniom ogólnoustrojowym i poprawy jakości życia. Szczególnie istotna jest u osób niepełnosprawnych ruchowo i z wielochorobowością.
W dobie starzejącego się społeczeństwa, należy rozwijać wiedzę i umiejętności pielęgniarek z zakresu rehabilitacji ze względu na ich duży potencjał pod kątem potrzeb chorych. Istnieją akty prawne dające swobodę działania i możliwości w zakresie pełnienia tej funkcji przez pielęgniarki, jednak nie ma w Polsce pielęgniarskiej specjalizacji z zakresu rehabilitacji. Na świecie pojawiają się trendy i specjalizacje z pielęgniarstwa rehabilitacyjnego, modelowym przykładem jest Kanada. 

Abstract

Nurses enjoy a special status in the treatment teams due to their most intimate and frequent relations to the patients, both ambulatory and stationary ones. Hence, appropriate nursing care serves vast rehabilitation purposes and helps to prevent undesired events improving patient’s quality of life. Particularly important is rehabilitation performed by nurses during care of the disabled and aged persons with co-morbidities.
In light of the fact that the population is aging, it is essential to introduce the appropriate rehabilitation learning programs as part of the nursing faculty. Although some of these practical treatment aspects are defined by the Polish law, nurses still cannot obtain a specialization degree in the field of rehabilitation in Poland. Yet, it is well established and developed in other countries, like Canada which could serve as a model.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

pielęgniarstwo rehabilitacyjne, specjalizacja pielęgniarska, funkcja rehabilitacyjna, model kanadyjski

Keywords

rehabilitation nursing, nurse specialty, function of rehabilitation, canadian method

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31