Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem starszym leczonym chirurgicznie

The specificity of the nursing care of elderly patient treated surgically

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 74-80

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/39


Agnieszka Ulatowska1, Grażyna Bączyk2, Elżbieta Włodarczyk3, Małgorzata Bosacka4

1 Katedra Pielęgniarstwa, Pracownia Praktyki Pielęgniarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Katedra Organizacji igeriatric nursing, perioperative nursing, surgery, postoperative complications, postoperative care Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
4 Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 

Streszczenie

Starzenie się organizmu ludzkiego jest procesem ciągłym i postępującym, prowadzącym do upośledzenia funkcji narządów i układów oraz zaburzającym homeostazę. Proces ten może przebiegać, co zdarza się rzadziej, bez chorób, i zwany jest wówczas starzeniem fizjologicznym. W przypadku towarzyszących stanów chorobowych pojawiają się dodatkowe zmiany narządowe, które pogarszają stan ogólny organizmu, (starzenie patologiczne). Choroby wieku podeszłego, ze względu na współwystępowanie różnych, czasami licznych jednostek chorobowych, stanowią ogromny problem dla zespołów terapeutycznych. Do najczęstszych schorzeń należą: choroby układu sercowo-naczyniowego, układu kostno-stawowego, oddechowego, pokarmowego, nerwowego oraz immunologicznego. Często mówi się o całościowym pogorszeniu zdrowia, czyli? zespole słabości? (frailty syndrome). Zespołowi towarzyszy sarkopenia, czyli utrata masy mięśniowej, niedożywienie, zmniejszenie aktywności ruchowej, zmniejszenie tolerancji wysiłku, pogorszenie funkcji poznawczych, większa wrażliwość na czynniki stresogenne. Ze względu na odrębności fizjologiczne i obecność wielu chorób pacjenci w podeszłym wieku wymagają interdyscyplinarnego leczenia, nierzadko jest to interwencja chirurgiczna, wymagająca specyficznego przygotowania do zabiegu operacyjnego, opieki po operacji i rehabilitacji. Osoby starsze są szczególnie narażone na różne powikłania pooperacyjne ze strony narządów i układów: niedotlenienie, zakażenie, hipoproteinemię, hiponatremię, hipowolemię. Prawidłowa opieka pielęgniarska powinna obejmować zarówno dokładne przygotowanie przedoperacyjne, obejmujące ocenę stanu fizycznego i psychicznego pacjenta, jak i prawidłowe postępowanie pooperacyjne i rehabilitacyjne, zmniejszające ryzyko poważnych powikłań pooperacyjnych i poprawiające dobrostan chorego. 

Abstract

The aging of the human body is a continuous and progressive process, leading to dysfunction of organs and systems and disturbing homeostasis. Aging without additional pathology (physiological aging) occurs relatively rarely. In the case of co-morbidities (pathological aging) additional organ damage can be diagnosed, which deteriorate the condition of the elderly patient. Age-related illnesses can create complicated problems for therapeutic teams. The most common diseases include cardiovascular disease and pathology of the respiratory, digestive, nervous and immune systems. The overall deterioration of health (often named the frailty syndrome) can be accompanied by loss of muscle mass, malnutrition, decreased physical activity, decreased exercise tolerance, deterioration of the cognitive function and increased sensitivity to stressors. Due to specificity of the aged physiology and the presence of co-morbidity, elderly patients require an interdisciplinary treatment, which often requires surgery, with special need for specific preparation for the surgery, postoperative care and rehabilitation. The elderly are at particular risk for various complications after surgery from the organ systems: hypoxia, infection, hypoproteinaemia, hyponatremia, hypovolemia. Proper nursing care should include accurate preoperative preparation, including an assessment of the physical and mental status of the patient and proper postoperative management and rehabilitation, thus reducing the risk of serious postoperative complications and improve the well-being of the patient.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

pielęgniarstwo geriatryczne, pielęgniarstwo okołooperacyjne, chirurgia, powikłania pooperacyjne, opieka pooperacyjna

Keywords

geriatric nursing, perioperative nursing, surgery, postoperative complications, postoperative care

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31