Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Sleep disturbances in nurses enrolled in part-time studies

Problem zaburzenia snu u pielęgniarek kształcących się na studiach niestacjonarnych

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 53 4/2015, 86-92

DOI: 10.12923/p21w-2015-4/56


Lucyna Tomaszek 1, Grażyna Cepuch 2, Beata Fugie 1

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
2 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

 

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było określenie częstości występowania problemu zaburzeń snu u pielęgniarek studiujących niestacjonarnie oraz identyfikacja czynników wpływających na zaburzenie snu.

Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono wśród pielęgniarek studiujących niestacjonarnie na kierunku pielęgniarstwo. Zaburzenia snu identyfikowano używając Ateńskiej Skali Bezsenności, skali First i autorskiego kwestionariusza ankiety. W analizie statystycznej wykorzystano testy: U Manna-Whitneya, Anova, Kruskala-Wallisa, post-hoc. Przyjęto kryterium znamienności statystycznej p < 0.05.

Wyniki. U znacznego odsetka studiujących pielęgniarek występują zaburzenia snu a blisko połowa z nich jest zagrożona bezsennością. Wiodącymi czynnikami zakłócającymi sen były obciążenia związane z podjęciem kształcenia, stres i przeciążenie obowiązkami oraz praca o charakterze zmianowym. Brak efektywnego snu determinował funkcjonowanie w dniu następnym prowadząc do zmęczenia, zwiększonej senności w ciągu dnia, pogorszenia koncentracji i wzrostu rozdrażnienia.

Wnioski. Niska świadomość wpływu stylu życia na sen przyczynia się do obniżenia jakości snu i znacznego pogorszenia funkcjonowania w ciągu dnia co może przekładać się na mniej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych i rodzinnych.


Abstract

Aim. The aim of this study was to assess the prevalence of sleep disorders among nurses enrolled in part-time studies and to identify the key factors affecting the sleep quality.

Material and methods. The study was conducted on part-time student-nurses majoring in nursing. Sleep disorders were described using the Athens Insomnia Scale and the FIRST scale, as well as the author’s questionnaire. Data were analysed using Mann-Whitney U tests, ANOVA, Kruskal-Wallis and appropriate post-hoc tests. A significance criterion of P<0.05 was used throughout the study.

Results. Sleep disorders were found in most student nurses – almost a half of them were at-risk of insomnia due to inadequate sleep hygiene. The main factors affecting sleep included nurses’ anxiety about their academic performance, stress, workload and shift work. Lack of sleep affected work performance the following day, leading to fatigue, increased daytime sleepiness, deterioration of concentration and irritability.

Conclusion. Some individuals may not be aware about the relationship between one’s lifestyle and sleep quality which contributes to poor sleep quality and deteriorates one’s functioning during the day. In turn, this may lead to lower nursing care quality and it may also put additional strain on home chores.  

 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

sen, bezsenność, studia niestacjonarne, pielęgniarki

Keywords

sleep, insomnia, part-time studies, nurses

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31