Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No. 1(54)/2016

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. Opis wybranych narzędzi diagnostycznych w ocenie ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Description of selected diagnostic tools in assessing the risk of venous thromboembolic disease

Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Janina Książek

 

2. The importance of specialization training and opportunities to utilize the qualifications of specialists in long-term care nursing to improve the quality of nursing care of chronically and terminally ill patients

Znaczenie szkolenia specjalizacyjnego i możliwości wykorzystania kwalifikacji specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi

Ewa Kądalska, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Pawłowska

 

3. Oczekiwania pacjentów na wsparcie a wsparcie realizowane przez pielęgniarki wobec pacjentów dializowanych

Expectations of patients for the support and the support for dialysis patients given by nurses

Violetta Mianowana, Marta Czekirda, Anna Bednarek, Dorota Nalepa, Kinga Mianowana

 

4. Jakość testowego egzaminu wstępnego na kierunek położnictwo studia drugiego stopnia – 5-letnia analiza retrospektywna

Quality test entrance examination for full-time second-level in Midwifery faculty – 5-year retrospective analysis

Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Henryk Rebandel, Joanna Gotlib

 

5. Ocena rzetelności i trafności autorskiego kwestionariusza do badania wiedzy i postaw wobec rozszerzenia uprawień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne – doniesienie wstępne

Assessment of reliability and validity of original questionnaire to evaluate knowledge of and attitudes towards extending professional powers of nurses and midwives with respect to independent prescription of certain drugs, writing out prescriptions, and referring for diagnostic tests – preliminary report

Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib

 

6. Postawy etyczne w opinii pielęgniarek pediatrycznych

Ethical attitude in the opinion of pediatric nurses

Emilia Paszkiewicz-Mes, Agnieszka Głowacka, Marzena Grzanek, Jadwiga Mielczarek, Małgorzata Lewandowska, Beata Brosowska

 

7. Elements of nurses’ professional image in electronic media and their connotations. The opinion of professionally active nurses

Elementy wizerunku zawodowego pielęgniarek w mediach elektronicznych oraz ich wydźwięk. Opinia pielęgniarek aktywnych zawodowo

Anna Sykut, Klaudia Massalska, Beata Dobrowolska

 

8. The symbols and traditions of nursing in the opinion of nursing students

Symbole i tradycje pielęgniarskie w opinii studentów kierunku pielęgniarstwa

Beata Gibas, Grażyna Dębska


II. PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

9. Zagadnienie śmierci pnia mózgu i transplanatacji w świetle nauczania Kościoła Katolickiego

The brain death definition and human organs transplantation in the light of the Catholic Church teaching

Joanna Dudzińska, Beata Dobrowolska


III. PRACE KAZUISTYCZNE

Case Studies

 

10. Problemy dziecka z Sarcoma Synoviale – stadium przypadku

Child’s problems with Synovial Sarcoma – case study

Natalia Barcik, Agnieszka Nowak, Bożena Krawczyk

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30