Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Existential attitudes and occupational burnout syndrome in nurses

Postawy egzystencjalne a syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 3(56)/2016, 5-10

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0021


Anna Mazur1, Anna Goś2, Ewa Humeniuk1

1 Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Abstract

Aim. The aim of the study was to determine the relation between existential attitudes and occupational burnout in nurses.
Material and methods. The research sample consisted of 120 nurses. Life Attitudes Profile – Revised (the LAP-R) adapted by R. Klamut and Link Burnout Questionnaire (the LBQ) adapted by A. Jaworowska were used in the research.
Results. Psycho-physical exhaustion and relationship deterioration correlate negatively with life goals, internal consistency, life control, death acceptance and positively with existential void and goal seeking. Sense of professional failure and disillusion present a conversely proportional relation with goal, coherence, life control as well as an inversely proportional relation with existential void
and goal seeking.
Conclusions. The analyses performed in the course of the research proved that existential attitudes accompany burnout in nurses. The obtained results of the authors’ own research present cognitive value and can be used to develop both prevention and aid programs aimed at enhancing the quality of personal and professional functioning of nurses.

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest określenie zależności występujących pomiędzy postawami egzystencjalnymi a syndromem wypalenia zawodowego pielęgniarek.

Materiał i metodyka. Zbadano 120 pielęgniarek wykorzystując Kwestionariusz Postaw Życiowych KPŻ w adaptacji R. Klamuta oraz Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego LBQ w adaptacji A. Jaworowskiej.
Wyniki. Wyczerpanie psychofizyczne i brak zaangażowania w relacje z klientami ujemnie koreluje z celem, spójnością wewnętrzną, kontrolą życia, akceptacją śmierci oraz dodatnio z pustką egzystencjalną i z poszukiwaniem celów. Poczucie braku skuteczności zawodowej i rozczarowanie wykazuje odwrotnie proporcjonalny związek z celem, koherencją, kontrolą życia, a także pozytywny
z pustką egzystencjalną i z poszukiwaniem celów.
Wnioski. Wykonane analizy wykazały, iż postawy egzystencjalne współwystępują z wypaleniem zawodowym pielęgniarek. Uzyskane rezultaty badań własnych mają znaczenie poznawcze oraz mogą być wykorzystane do opracowania programów profilaktycznych i pomocowych wspierających jakość osobistego i zawodowego funkcjonowania pielęgniarek.

Słowa kluczowe

postawy egzystencjalne, syndrom wypalenia zawodowego, pielęgniarki

Key words

existential attitudes, occupational burnout, nurses

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28