Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Praktyczne aspekty opieki nad dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry: ...

Practical aspects of caring for a child with atopic eczema: education and diet. The role of cooperation among medical staff and patients and their parents. Education and diet

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 3(56)/2016, 29-32
DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0025

Anna Skiba, Joanna Połomska, Hanna Sikorska-Szaflik, Alicja Woś,
Andrzej Boznański, Barbara Sozańska

I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

Streszczenie

Praktyczne aspekty opieki nad dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry: rola współpracy personelu medycznego z pacjentem i jego rodzicami. Edukacja i dieta

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą w znacznym stopniu wpływającą na jakość życia chorego dziecka oraz jego rodziny. Zaostrzenia mogą wymagać hospitalizacji. Właściwa pielęgnacja skóry dziecka ma obok postępowania farmakologicznego decydujące znaczenie zarówno w opanowywaniu ostrej fazy choroby jak i w trakcie remisji. W celu unikania nawrotów choroby zalecana jest codzienna pielęgnacja skóry z zastosowaniem emolientów. W szczególnych przypadkach zaleca się odpowiednie postępowanie dietetyczne. Równie ważna jest edukacja pacjenta oraz jego rodziny prowadzona przez odpowiednio wyszkolony personel medyczny, przedstawienie im jasnego i prostego planu postępowania. W niniejszej pracy zapoznajemy czytelnika ze zgodnym z aktualną wiedzą medyczną postępowaniem edukacyjnym i dietetycznym w tej jednostce chorobowej.

Abstract

Atopic eczema (or atopic dermatitis, AD) has a great impact on the quality of life of the affected person as well as the whole family. Hospitalization may be required during exacerbations of the disease. Basic skin care is just as important as pharmacological treatment during acute and chronic stage. Everyday use of emollients is recommended to avoid the recurrence of the disease. In certain cases dietary interventions such as food elimination may be beneficial. Education about the condition should be provided by well educated medical staff both for caregivers and patients. In this paper we discuss educational and dietary standards of management of atopic dermatitis according to current medical knowledge.

Słowa kluczowe

atopowe zapalenie skóry, alergia, alergen, atopia, wyprysk

Key words

atopic dermatitis, allergy, allergen, atopy, eczema

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28