Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Recenzja książki „Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy” pod redakcją Janusza Mariańskiego

Book review „Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy”; scientific editor: Janusz Mariański

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 3(56)/2016, 55-56
DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0030

Grażyna J. Iwanowicz-Palus

Zakład Podstaw Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Socjologia moralności jako nauka empiryczna bada moralność od strony jej społecznego tworzenia się i funkcjonowania (moralność jako społeczny konstrukt), od strony społecznych uwarunkowań tych wszystkich zjawisk, które składają się na dziedzinę moralności. Diagnozuje społeczne warunki jej rozwoju, zróżnicowania lub regresu. Leksykon socjologii moralności będący dziełem zbiorowym zawiera kilkaset haseł. Każde z nich pełni rolę klucza, umożliwiającego dotarcie do poznania innych pojęć i teorii oraz zróżnicowanych społecznych wymiarów moralności.

Abstract 

The sociology of morality as an empirical science explores the morality from its social side of the formation and functioning (morality as a social construct), from the social conditions of all the phenomena that create the field of morality. It also diagnoses the social conditions of its development, differentiation or regress. The lexicon of sociology of morality is a collective publication and it contains several hundred terms . Each of these could be the key that enable identification of other concepts, theories and various social dimensions of morality.
 

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28