Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nutrition of students of schools in Łódź in light of the survey

Odżywianie uczniów łódzkich szkół w świetle badań ankietowych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 5-11

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0031


Anna Cisińska

Department of Nursing Education of the Ateliers Embodiments, Medical University of Łódź/
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Abstract

Introduction. Nutrition is vital for both human health and condition, but in a special way, it is essential for proper physical and intellectual development during adolescence. Providing the body with essential nutrients, including vitamins and trace elements also affects the functioning of a young person in a school environment. There is the energetic value of food, as well the time and frequency of its consumption, which affects the effectiveness of nutrition. At the same time, the irregularities in nutrition lead to many disorders and diseases, including overweight, obesity, anemia, anorexia.
Aim. The aim of the study was to collect information about mid-schools students and draw conclusions that might be useful for further planning of educational activities promoting health.
Material and methods. The survey questionnaire was conducted among 218 students of classes I-III selected at random. They were all students of junior high schools located in Łódź, both public and non-public ones. The analysis was conducted on the basis of anonymous questionnaires.
Results. In the study group, it was observed that the first and second breakfast was eaten by 60.5% and 42.6% of students respectively. Over 11% never ate breakfast before going to school. A high percentage of children (80%) declared that usually they ate sandwiches.
Conclusions. Abnormalities in nutrition relate to a significant proportion of junior high school students. They often result from ignorance, haste, routines or negligence for which mostly parents are responsible. The scale of the phenomenon points to the need to implement educational activities among students and information campaigns targeted at parents, which should be carried at schools.

Key words : student, nutrition, school, health promotion

Streszczenie

Wprowadzenie. Odżywianie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i kondycji człowieka, ale w sposób szczególny istotne jest dla prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego w okresie dojrzewania. Dostarczenie organizmowi niezbędnych substancji odżywczych, w tym witamin i mikroelementów, wpływa również na funkcjonowanie młodego człowieka w środowisku szkolnym. Obok wartości energetycznej posiłków, nie bez znaczenia dla prawidłowego przebiegu i efektywności odżywiania jest pora oraz częstotliwość ich spożywania. Równocześnie nieprawidłowości w żywieniu sprzyjają powstawaniu i rozwojowi wielu zaburzeń i chorób, m.in. nadwagi, otyłości, anemii, anoreksji.

Cel pracy. Uzyskanie informacji na temat sposobu odżywiania uczniów w wieku gimnazjalnym pod kątem jego prawidłowości oraz sformułowanie wniosków przydatnych do planowania działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia.
Materiał i metodyka. Badanie przeprowadzono metodą ankietową wśród 218 uczniów losowo wytypowanych klas I-III z 2 łódzkich gimnazjów – szkoły publicznej i szkoły niepublicznej. Przedmiotem analizy były anonimowe kwestionariusze ankiet. 
Wyniki. W badanej grupie zaobserwowano zachowania sprzeczne z zasadami prawidłowego odżywiania. I i II śniadanie spożywało regularnie odpowiednio 60,5% i 42,6% uczniów. Ponad 11% badanych nigdy nie zjadało śniadania przed wyjściem do szkoły. Wysoki odsetek dzieci deklarował, że najczęściej konsumowanym posiłkiem w ciągu pobytu w szkole były kanapki – 80%.
Wnioski. Nieprawidłowości w odżywianiu dotyczą znaczącej części młodzieży gimnazjalnej. Najczęściej są one skutkiem niewiedzy, pospiechu, rutyny lub zaniedbań, za które odpowiedzialność niejednokrotnie ponoszą rodzice. Skala zjawiska wskazuje na potrzebę realizacji działań edukacyjnych wśród uczniów oraz kampanii informacyjnych, adresowanych do rodziców, których nośnikiem powinna być szkoła.

Słowa kluczowe : uczeń, odżywianie, szkoła, promocja zdrowia

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30