Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Children immunization – knowledge and attitudes of parents

Wiedza i postawy rodziców wobec szczepień ochronnych u dzieci

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 12-17

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0032


Alina Trojanowska, Danuta Zarzycka, Magdalena Brodowicz-Król,
Arkadiusz Jędrzejewski, Anna Wiktor

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie/
Chair and Department of Paediatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

Abstract

Aim. The aim of the study was to investigate parents’ knowledge and attitudes towards compulsory immunization of their children.
Material and methods. The research was conducted with the survey questionnaire among 110 randomly chosen parents aged 18-40 whose infants were inpatients at the University Children’s Hospital in Lublin.
Results. The study revealed that parents were poorly informed about the age of the first vaccination of their infant, compulsory and recommended vaccines, combined vaccines, contraindications for vaccination and adverse reactions following immunization. More than 50% of the parents had a rather positive attitude towards vaccination. However, one fifth admitted that they had seen campaigns which presented immunization of children as harmful. The most popular opinion among the respondents was that compulsory and recommended vaccinations for children should be given only against the most dangerous diseases. The majority of parents considered vaccinations to be safe and only a small percentage of parents were against immunizing their children due to possible health complications. Most of the parents were willing to immunize their children with all the compulsory vaccines and only several recommended ones (as they are not free of charge). Many of them declared they would choose combined vaccines.

Conclusions. Attitudes of parents towards immunization of children varied in the studied group. We concluded that parents were generally poorly informed about immunization of infants. The fact that knowledge about vaccinations may influence parents’ future decisions to protect their children against numerous infectious diseases calls for intensified education on the subject.


Streszczenie 

Cel pracy. Celem badań była próba poznania stanu wiedzy oraz postaw rodziców wobec obowiązku realizacji szczepień ochronnych u własnych dzieci.
Materiał i metodyka. Badania metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu techniki ankiety przeprowadzono wśród 110 losowo wybranych rodziców w wieku 18-40 lat, których niemowlęta były hospitalizowane w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
Wyniki badań. Ujawniono braki wiedzy rodziców odnośnie: wieku I szczepienia niemowlęcia, szczepień obowiązkowych i zalecanych, szczepionek skojarzonych oraz przeciwwskazań do szczepień, jak i niepożądanych odczynów poszczepiennych. Ponad połowa rodziców była nastawiona do szczepień raczej pozytywnie, natomiast 1/5 z nich przyznała, że miała kontakt z akcjami ukazującymi szkodliwość szczepień ochronnych u dzieci. Ankietowani najczęściej wyrażali opinię, że szczepienia obowiązkowe i zalecane u dzieci powinny dotyczyć tylko najgroźniejszych chorób. Większość badanych uważała, że szczepienia są bezpieczne i tylko znikomy odsetek jest przeciwny szczepieniu swoich dzieci z powodu mogących wystąpić powikłań. Rodzice najczęściej byli też zmotywowani do szczepienia swoich dzieci wszystkimi szczepionkami obowiązkowymi i tylko niektórymi zalecanymi, bo były płatne, a wielu z nich deklarowało, że wybierze szczepionkę skojarzoną.
Wnioski. Postawy rodziców wobec szczepień ochronnych u dzieci w badanej grupie były zróżnicowane. Stwierdzony dość niski poziom wiedzy na temat szczepień ochronnych wśród rodziców niemowląt, mogący w przyszłości chronić ich dzieci przed wystąpieniem wielu chorób zakaźnych, wskazuje na konieczność intensyfikacji wśród nich działań edukacyjnych w tym zakresie.

Key words

immunization, children, parents, knowledge, attitudes

Słowa kluczowe

szczepienia ochronne, dzieci, rodzice, wiedza, postawy

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30