Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Polish adaptation of the Iowa Satisfaction with Anaesthesia Scale

Polska adaptacja Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 28-34

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0034


Danuta Dyk1, Dorota Ozga2, Aleksandra Gutysz-Wojnicka3,
Bogumił Lewandowski2, Marek Wojtaszek2

1 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu / Department of Anaesthesiological and Intensive Care Nursing, Medical University of Poznan
2 Katedra Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski / Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, University of Rzeszow, Poland
3 Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Department of Nursing, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

Abstract

Introduction. The paper presents the adaptation of the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale to the conditions in Polish hospitals.
Methods. The proces of cultural adaptation of the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale was divided into three stages. The first stage was to formulate the Polish version of the ISAS. Secondly, the scale was used in the group of patients who were diagnosed with a maxillofacial injury and underwent surgical procedure. The final stage evaluated the psychometric features of the Polish version of the ISAS.
Results. 195 questionnaires were completed correctly and they were subject to further analysis. The questionnaires were collected from patients residing at the Maxillofacial Surgery Clinical Ward who were operated under a general anaesthesia due to a maxillofacial trauma. The average result of the satisfaction with anaesthesia in a studied group was 0.77 (scale from -3 to +3) M=2, SD=2.41. The Cronbach’s alpha coefficient calculated for 11 multiple choice questions was 0.598. It would be possible to increase the Cronbach’s aplha coefficient if question no. 1 (I vomited or felt nauseous) was eliminated from the test (maximum 0.601). Every item on the scale had significant influence on the general result (p=0.0001).
Conclusions. Polish version of the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale meets the criteria of the psychometric equivalence with the original version. It is necessary to continue research using Polish version of the ISAS to provide a constatnt verification of reliability and accuracy of the research tool.

Streszczenie

Wprowadzenie. Praca prezentuje adaptację of the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale do warunków polskich szpitali.
Materiał i metody. Proces adaptacji kulturowej Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale podzielono na trzy etapy. Pierwszy etap polegał na opracowaniu polskiej wersji ISAS. W etapie drugim zastosowano polską wersje ISAS w grupie pacjentów z rozpoznanym urazem szczękow- twarzowym, poddanych zabiegowi operacyjnemu. W etapie trzecim oceniono własności psychometryczne polskiej wersji ISAS.
Wyniki. Analizie poddano 195 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy polskiej wersji ISAS zebrane od pacjentów oddziału klinicznego chirurgii Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej operowanych w znieczuleniu ogólnym z powodu urazu szczękowo-twarzowego. Średni wynik oceny zadowolenia ze znieczulenia w badanej populacji wynosił 0,77 (skali od -3 do +3) M=2, SD=2,41. Współczynnik Alfa Cronbacha obliczony dla 11 pozycji testowych wynosi 0,598. Zwiększenie wartości współczynnika Alfa Cronbacha jest możliwe w przypadku wyeliminowania pozycji testowej pytania nr 1: Wymiotowałem lub czułem, że będę wymiotował ( maksymalnie – 0,601). Wszystkie pozycje skali miały istotny wpływ na jej wynik ogólny ( p=0.0001).
Wnioski. Polska wersja Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale spełnia wybrane kryteria równoważności psychometrycznej z wersją oryginalną.Konieczne są dalsze badania z użyciem polskiej wersji ISAS , aby zapewnić ciągłą weryfikację rzetelności i trafności narzędzia badawczego.

Key words

validation studies, anaesthesia, maxillofacial surgery, nursing care

Słowa kluczowe

badania walidacyjne, anestezjologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, opieka pielegniarska

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30