Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Quality of life and sexual activity of women suffering from Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)

Jakość życia i aktywność seksualna kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS)

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 35-41

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0035


Grażyna Stadnicka1, Anna B. Pilewska-Kozak2, Celina Łepecka-Klusek2,
Klaudia Pałucka3, Karolina Kostrzewska3

1 Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Abstract

Aim. The aim of this study was to search for a correlation between the quality of life and the sexuality of women with polycystic ovary syndrome (PCOS).
Material and methods. The research was made with the use of the WHOQOL)-BREF questionnaire and the FSQ-28 scale. It included 72 women diagnosed with the (PCOS).
Results. A better quality of life in the areas of psychology, social and background relations turned out to be to a moderate degree connected with the reactivity increase on the particular sexual reaction stages, excluding the sexual arousal domain. “Pain” and “relations with a partner” domains had a negative correlation with the given domains of the quality of life. The statistically significant correlation p<0.05 was observed between the overall quality of life and the following domains of the sexual response cycle: desire, lubrication, arousal, orgasm, foreplay and the relations with a partner.
Conclusions. 1. All domains of the quality of life of women with PCOS are significantly connected with the majority of domains of the sexual response cycle. 2. The domains of the sexual response cycle are significantly differentiated by the sense of the quality of life. The perception of health in that respect is irrelevant.

Streszczenie 

Cel pracy. Celem pracy było poszukiwanie związku pomiędzy jakością życia, a seksualnością kobiet z zespołem policystycznych jajników.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF oraz skali FSQ-28. Objęto nimi 72 kobiety z PCOS.
Wyniki. Lepsza jakość życia w dziedzinach: psychologicznej, relacji społecznych i środowiska była w stopniu umiarkowanym związana ze wzrostem reaktywności na poszczególnych etapach reakcji seksualnej, z wyjątkiem domeny podniecenia. Domeny ból oraz relacje z partnerem korelowały ujemnie z poszczególnymi domenami jakości życia. Stwierdzono istotnie statystyczną zależność p<0.05
pomiędzy ogólną jakością życia a następującymi domenami cyklu reakcji seksualnej: pożądaniem, lubrykacją, podnieceniem, orgazmem, oraz z domeną „gra wstępna” i relacje z partnerem.
Wnioski. Wszystkie domeny jakości życia kobiet z PCOS są istotnie związane z większością domen cyklu reakcji seksualnej. Domeny cyklu reakcji seksualnej istotnie różnicuje poczucie ogólnej jakości życia. Percepcja zdrowia jest w tej kwestii bez znaczenia.

Key words

Polycystic Ovary Syndrome, Quality of Life, Sexuality

Słowa kluczowe

zespół policystycznych jajników, jakość życia, seksualność

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30