Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Rola endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce kamicy przewodowej

Role of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the diagnosis of choledocholithiasis

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 48-52

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0037


Jolanta Borgosz1, Bogusława Kupczak-Wiśniowska1,
Beata Podsiadło2, Bogusława Serzysko3,4

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Zakład Propedeutyki Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Katedra Kardiologii, Wad Wrodzonych Serca i Elektroterapii z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4 Wydział Społeczno-Medyczny, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Streszczenie

Wprowadzenie. Cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) jest uznawaną metodą referencyjną w wykrywaniu i leczeniu kamicy przewodowej. Można ją wykonać na każdym etapie leczenia. Pozwala na zróżnicowanie przyczyn zastoju żółci, ocenę stopnia poszerzenia dróg żółciowych, lokalizację poziomu przeszkody oraz ustalenie wskazań do inwazyjnych badań dróg żółciowych. Mimo różnego przebiegu kamicy przewodowej z powodu potencjalnego ryzyka wystąpienia zagrażających życiu powikłań należy dążyć do szybkiego wykrycia i usunięcia kamieni z dróg żółciowych.
Cel pracy. Celem pracy była analiza skuteczności diagnostycznej cholangiopankreatografii wstecznej u chorych z podejrzeniem kamicy przewodowej dróg żółciowych.
Materiał i metody. Na podstawie przeglądu literatury dokonano oceny cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce kamicy przewodowej dróg żółciowych. Rozpoznanie kamicy przewodowej niezależnie od obrazu klinicznego wiąże się z podjęciem decyzji o usunięciu złogów z dróg żółciowych. Metodą z wyboru jest ECPW.
Wnioski. Z badań licznych autorów wynika, iż kamica żółciowa może być wiodącą przyczyną zapalenia dróg żółciowych oraz trzustki. Najbardziej polecaną metodą diagnostyczną w leczeniu kamicy żółciowej jest wykonanie ECPW wraz z ewakuacją złogów.

Abstract

Introduction. Retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is a validated reference method for detection and treatment of choledocholithiasis. It can be performed at any stage of treatment. It allows for differentiation of bile retention causes, assessment of the level of bile ducts dilation, location of the obstruction level and establishment of recommendations for invasive bile ducts tests. Despite varied course of choledocholithiasis, swift detection and removal of stones from bile ducts should be striven for due to a potential risk of life-threatening complications.
Aim. The aim of the study was to evaluate the diagnostic effectiveness of the retrograde cholangiopancreatography in patients with suspected bile ducts choledocholithiasis.
Material and methods. Based on the literature review, the retrograde cholangiopancreatography in the diagnostics of bile ducts choledocholithiasis has been evaluated. Identification of choledocholithiasis, regardless of clinical symptoms, is associated with the decision to remove deposits from bile ducts. ERCP is the method of choice.
Conclusions. As studies by numerous authors show, cholelithiasis can be the leading cause of cholangitis and pancreatitis. Diagnostic ERCP with evacuation deposits remains the most recommended diagnostic method in such cases.

Słowa kluczowe

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, drogi żółciowe, kamica przewodowa, żółtaczka mechaniczna

Key words

endoscopic retrograde cholangiopancreatography, bile ducts, choledocholithiasis, obstructive jaundice

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30