Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Principles for the Safe Moving and Handling of Patients

Zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 66-69

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0040


Stephen Wanless

Clinical Biomechanics and Musculoskeletal Injury Prevention, Clinical Director Centre of Excellence in Posture, Movement and Handling Birmingham City University, Faculty of Health, Education and Life Sciences

Abstract

Human movement when walking or running is a widely researched area. However, there is an increased incidence of musculoskeletal injury from poor positioning when moving and handling patients amongst healthcare professionals and is one of the main causes of long term musculoskeletal health problems.
In the clinical area, an individual’s musculoskeletal health system is subjected to mechanical loading, increasing the body’s stress and strain limits, and once these are exceeded injury occurs. The risk of pain and injury has a direct relation from the over use of poor posture from poor moving and handling, which in turn can cause loss of strength and reduce musculoskeletal function. This can be changed through healthcare workers adopting safe biomechanical body movements during patient handling tasks.

Streszczenie

Sposób poruszania się człowieka podczas chodzenia czy biegania jest częstym przedmiotem badań naukowych. Stwierdzono jednak zwiększoną częstość występowania urazów narządu ruchu spowodowanych nieodpowiednim podnoszeniem i przemieszczaniem pacjentów przez pracowników służby zdrowia. Jest to jedna z głównych przyczyn długotrwałych problemów układu mięśniowoszkieletowego. 
W obszarze klinicznym układ ten ulega obciążeniom mechanicznym, zwiększając tym samym ograniczenia związane z naprężeniem i napięciem ciała, a gdy ograniczenia te zostają przekroczone, wtedy następuje uraz. Ryzyko bólu i urazu ma bezpośredni związek z nadużywaniem nieodpowiedniej pozycji przy podnoszeniu i przemieszczaniu pacjentów, co z kolei może prowadzić do utraty przez nich sił i zmniejszenia funkcji układu mięśniowo-szkieletowego. Sytuacja ta może ulec zmianie poprzez dostosowanie bezpiecznych biomechanicznych sposobów przemieszczania ciała pacjenta przez pracowników służby zdrowia.
 

Key words

posture, musculoskeletal injury, body mechanics, moving and handling

Słowa kluczowe

postawa, uraz układu mięśniowo-szkieletowego, mechanika ciała, podnoszenie i przemieszczanie

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30